Domov


Územie KRAS tvorí 19 obcí:

Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, ktoré sa rozhodli spoločne riešiť svoj vidiecky rozvoj v tejto časti Národného parku Slovenský kras.
Dňa 19.5.2010 Pôdohospodárska platobná agentúra nám udelila štatút Miestnej akčnej skupiny / MAS /.

  • Zobraziť galériu
  • Zobraziť galériu
  • Zobraziť galériu
  • Zobraziť galériu
  • Zobraziť galériu